Տեսանյութեր

09-19-2017

Ներկայացվել են հասարակական տրանսպորտի նոր ցանցի նախնական տարբերակները

08-12-2017

Գործարկվել է տրանսպորտի բարեփոխումների transport.yerevan.am հարթակը

06-22-2017

Աշխատանքային խմբի 2-րդ նիստ

04-20-2017

Աշխատանքային խմբի առաջին նիստ

Մասնակցություն եվ առաջարկներ

Նոր երթուղային ցանցը քարտեզի վրա

Իրազեկման արշավներին մասնակցելու կամավորության գրանցում

Առաջարկներ և մեկնաբանությունների ուղարկում

Հաճախ տրվող հարցեր

Միջոցառումներ